Výslech
20.1.2012
Pozdní jednostránková aktualiazce.